Precomp Solutions: Huvudägarförändring i Precomp Solution AB
2011-04-11

"PS Holding i Ulricehamn AB har idag förvärvat drygt 57% av aktiekapitalet och drygt 75% av rösterna i Precomp Solution AB av Platanen Holding BV och Consilium AB.

PS Holding i Ulricehamn AB avser att Precomp Solution AB ska fortsätta vara publikt och att listningen på First North ska kvarstå.

Ett pliktbud i enlighet med Aktiemarknadsnämndens rekommendationer kommer att publiceras inom 4 veckor från dagens datum.

Utförligare information kommer att publiceras på hemsidan www.precomp.com (http://www.precomp.com/)

PS Holding i Ulricehamn AB"

 
« Tillbaka