Lagercrantz: Förvärv
2011-03-01

"Lagercrantz Group har idag ingått avtal om förvärv av verksamheten i Svensk Stålinredning.

Svensk Stålinredning är en nischad tillverkare av specialdesignade förvaringslösningar för professionella miljöer. Erbjudandet omfattar bland annat de egna produkterna Horizon, Vertic och PinPanel. Kunderna består av återförsäljare och slutkunder, bland annat internationella detaljhandelskedjor, alla med höga krav på förvaringslösningar.

Svensk Stålinredning hade under 2010 en försäljning om cirka 50 MSEK med god lönsamhet.

”Svensk Stålinredning har under flera år uppvisat en imponerande utveckling. Bolaget har systematiskt byggt upp en stark egen produktportfölj under hög lönsamhet. Vi ser att vi tillsammans med Håkan Söderberg kommer att kunna utveckla verksamheten under fortsatt god lönsamhet” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Håkan Söderberg, VD och ägare till Svensk Stålinredning: ”Med Lagercrantz som ägare får vi en långsiktig och stark ägare som delar vår syn på bolagets möjligheter och styrkor samt våra värderingar. Med dem i ryggen känner jag stor tillförsikt till framtiden och jag tycker nu att vi har alla pusselbitar på plats för att lyckas med den fortsatta utvecklingen av Svensk Stålinredning”.

Svensk Stålinredning kommer att ingå i Lagercrantz division Mechatronics. Tillträde, som är villkorat av några godkännanden, beräknas ske i början av mars 2011. Förvärvet bedöms innebära ett mindre, positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Hittills under 2010/11 har Lagercrantz förvärvat verksamheter med en årsomsättning om knappt 300 MSEK.

Lagercrantz Group AB (publ)"

 
« Tillbaka