Consilium: Försäljning jan - feb
2011-03-17

"Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 12 procent jämfört med föregående år och uppgick till 128,8 MSEK (115,1). Orderingången minskade med 3 procent till 119,2 MSEK (123,1).

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 13 procent. Orderingången ökade med 42 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Automation ökade med 3 procent. Orderingången påverkas under perioden negativt med mer än 10 MSEK av lägre omräkningskurs på orderstock.

Consilium AB (publ)"

 
« Tillbaka