Readsoft: Köprekommendation från Affärsvärlden!
2011-03-02

"Tidningen rekommenderar även köp av Readsoft.

Bolaget kom med en kanonrapport häromveckan. Alla pilar pekar uppåt i bolaget. En ny vd är på väg in och tidningen ser stor potential i aktien.

Aktierna inom it-sektorn har inte riktigt hängt med börsen det senaste året. Men under senaste rapportperioden fanns några riktiga ljusglimtar, som mjukvarubolaget Readsoft. Och bolaget står inför ett mycket intressant år, samtidigt som aktien är undervärderad.

Bolaget är sencykliskt och påverkades relativt sent av finanskrisen. Följaktligen kom bolaget också sent upp ur krisen. Den tydliga trenden i förbättring av rörelsemarginalen fortsatte med oförminskad kraft även under kvartal fyra, och allt talar för att förbättringen fortsätter under 2011.

Efter 20 år i bolaget har Jan Andersson meddelat att han lämnar sin roll. Tidningen menar att det finns ens stor potential här. Även om grundaren har gjort ett bra jobb så har bolaget ändå inte riktigt åtnjutit den hävstång i tillväxt och marginal som mjukvarubolag normalt sett har. Readsofts produkter är kraftigt kostnadsbesparande för kunden med kort återbetalningstid för investeringen. Detta borde rimligen synas mer i Readsofts siffror.

Efter 20 år kan det bli känslomässigt svårt att skära i vissa kostnader. En ny externrekryterad vd kan därför bli en rejäl och välbehövlig vitamininjektion för bolaget. Någon som ser med nya ögon på tillväxtmöjligheter och omotiverade kostnader kan vara det som behövs för att bolagets lönsamhet ska lyfta till tvåsiffriga vinstmarginaler.

Aktien är försiktigt värderad. Justerat för nettokassan värderas den nu till låga tio gånger Affärsvärldens vinstprognos för 2011. Det är med andra ord ett mjukvarubolag med konsultvärdering.

För mjukvarubolag är korrelationen stark mellan rörelsemarginal och det skuldfria bolagsvärdet i relation till försäljningen. Bolag med en marginal runt 10 procent och med en stabil tillväxttakt värderas ofta i linje med sin försäljning. I den här kategorin platsar Readsoft, vilket skulle motivera en riktkurs på 22 kronor om ett år. Detta motsvarar 14 gånger Affärsvärldens prognos för 2011, vilket fortfarande är en tydlig rabatt jämfört med kollegorna i mjukvarubranschen. Risken i aktien på nuvarande nivå känns dessutom begränsad. Låg värdering och alla pilar som pekar uppåt talar för ett spännande 2011. Tidningen rekommenderar därför köp, med riktkursen 22 kronor."

Källa: Direkt
 
« Tillbaka