Ecomb: Svag rapport (som väntat).
2011-02-28

Som väntat blev lämnade vårt senaste innehav Ecomb (ännu mycket litet innehav) en svag bokslutsrapport för 2010. Det är dock 2011 och framåt som detta bolag ska "leverera"! Läs rapporten nedan.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

"ECOMB: Bokslutskommuniké januari-december 2010

Övertecknad nyemission vändpunkten under ett år utan stororder

* Rörelseresultatet för helåret blev -3 558 ( 558 ) TSEK
* Omsättningen för helåret uppgick till 4 334 ( 26 984 ) TSEK
* Övertecknad företrädesemission inbringade 8,7 MSEK före emissionskostnader
* Tibia Konsult AB ny storägare i ECOMB
* Svag orderingång, senaste större kontraktet från april 2009


Orderstocken kvartalsvis under 2010

Orderstocken var som helhet svag under hela 2010 och var vid utgången av resp. kvartal;

Q1 - 817 TSEK
Q2 - 932 TSEK
Q3 - 830 TSEK
Q4 - 1380 TSEK


VD's sammanfattning

Bästa aktieägare,

ECOMB AB är idag i ett mycket spännande läge och med stora förhoppningar om framtiden kan vi lägga det resultatmässigt svaga 2010 bakom oss. Vi lever på stora kontrakt och ett år utan stora kontrakt slår följaktligen hårt på både omsättning och resultat. Omsättningen minskade därför från 26,9 MSEK 2009 till 4,3 MSEK 2010 och vinsten på 0,6 MSEK 2009 vändes till en förlust på 3,6 MSEK 2010. Den senaste större ordern kom i april 2009, då vi fick en beställning på en leverans av ett Ecotube-system till den andra koleldade pannan i St Ouen, Paris. Ordervärdet var 14 MSEK och projektet avslutades under räkenskapsåret 2009. Med dessa båda mycket lyckade referensprojekt för kol under 2008/09, där NOx-utsläppen reducerades med hela 70%, kunde vi lägga grunden till en fortsatt expansion under 2010, inom en helt ny marknad - koleldade pannor, den enskilt största av våra marknader för panneffektivisering i världen.

Vi följer sedan länge ett strukturerat försäljningsupplägg, där en förstudie av pannan i princip alltid ingår i den initiala fasen med våra kunder. Under året såg vi ett ökat intresse på marknaden, särskilt i Frankrike. Merparten av den internationella orderingången 2010 kan också hänföras till dessa förstudier och bara i Frankrike genomfördes studier på sex olika koleldade pannor.

Den enskilt största ordern kom under hösten - en beställning på ett SNCR (Selective Non Catalytic Reduction)-system från Karlskoga Kraftvärmeverk. Redan 1998 installerades Ecotube-systemet i avfallspannan och utsläppet av NOx (kväveoxider) kunde reduceras med 55% med enbart luft. Nu ville Karlskoga gå vidare och ytterligare sänka sina NOx-utsläpp. Därför valde man att komplettera Ecotube-systemet med ett injiceringssystem för ammoniak. Ordervärdet var drygt 1 MSEK

Övriga intäkter under året utgjordes av reservdelsförsäljning, eldstadsinspektioner och övriga förstudier, bl.a. på biobränsleeldade pannor i USA.

Vi kom också långt i diskussionerna med en större europeisk panntillverkare beträffande OEM-installationer av Ecotube-systemet i en av deras pannmodeller."


 
« Tillbaka