Consilium: Godkänd rapport
2011-02-23

"Bokslutsrapport 2010 för Consilium AB (publ)

· Orderingången uppgick till 914,5 MSEK (879,6)
· Nettoomsättningen uppgick till 943,3 MSEK (912,2)
· EBITDA uppgick till 69,4 MSEK (75,5)
· EBIT uppgick till 35,0 MSEK (45,1)
· EBT uppgick till 20,1 MSEK (33,5)
· Resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 0,75
SEK (0,28)
· Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas (0,35)"
 
« Tillbaka