Capilon: Starkt fjärde kvartal!
2011-02-23

"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2010

Positiv turnaround genomförd med starkt rörelseresultat under fjärde kvartalet

•Nettoomsättning 486,0 (430,3) MSEK
•Rörelseresultat, EBITA 9,4 (4,3) MSEK*
•Resultat efter skatt -13,8 (-3,8) MSEK**
•Resultat per aktie före utspädning -3,47 (-1,04) SEK
•Eget kapital per aktie 23,38 (27,38) SEK
*Rörelseresultat, EBITA definieras som rörelseresultat före avskrivningar på övervärden, inklusive goodwill.

** Avskrivningar på övervärden, inkl. goodwill och räntekostnad för Capilons konvertibel har påverkat resultat efter skatt för 2010 med totalt -15,2 (-4,9) MSEK.

FJÄRDE KVARTALET 2010

•Nettoomsättning 150,5 (104,3) MSEK
•Rörelseresultat, EBITA 8,7 (-2,3) MSEK
•Resultat efter skatt 3,4 (-4,5) MSEK***
•Resultat per aktie före utspädning 0,86 (-1,13) SEK
*** Avskrivningar på övervärden, inkl. goodwill och räntekostnad för Capilons konvertibel har påverkat resultat efter skatt för fjärde kvartalet med totalt -3,1 (-1,9) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

•Capilon förvärvade Scanacon - ett världsledande miljöteknikföretag
•MJP Waterjets tog rekordorder värd 108 MSEK i Indien
•TermoRegulator tecknade ramavtal värt 75 MSEK årligen

Alex Molvin, VD och koncernchef för Capilon, kommenterar bokslutskommunikén:

”Vi är mycket nöjda med att ha en genomfört en positiv turnaround med ett starkt rörelseresultat under fjärde kvartalet. För tredje året i rad, fördubblades också koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar, jämfört med föregående år. Inledningen på året var dock svag, till följd av lågkonjunkturen. Den starka resultatvändningen kom under andra halvåret, tack vare stora projektleveranser i MJP Waterjets och Scanacon - vårt senaste företagsförvärv. Under fjärde kvartalet kunde vi äntligen också redovisa svarta siffror på nedersta raden. Vi skapade ett positivt nettoresultat, trots mycket höga goodwillavskrivningar och räntekostnader för konvertibeln, som löper ut 2012. Vi går under 2011 även över till IFRS för att få ett mer jämförbart nettoresultat med andra börsbolag, och för att på sikt förbereda oss för ett listbyte till Stockholmsbörsen.

Vi är mycket stolta över att ha bidragit till att utveckla MJP Waterjets till den snabbast växande globala aktören inom vattenjetbranschen, med fortsatt hög lönsamhet. Årets rekordorder, värd 108 MSEK avser leverans av 36 båtar till indiska kustbevakningen. Ordern togs i tuff internationell konkurrens från de tre huvudsakliga konkurrenterna; Rolls-Royce från England, Hamilton från Nya Zeeland och Wärtsilä från Finland.

Årets förvärv av Scanacon, som är ett världsledande miljöteknikföretag, har också visat sig vara en framgång för Capilon. Scanacon tillhör en exklusiv skara av Nordens mest lönsamma industriföretag. Företaget har presterat en rörelsemarginal på över tjugo procent, samt haft en mycket stark försäljnings- och resultatutveckling. Scanacon har gjort årets prestation inom koncernen och företagets imponerande resultat kan endast jämföras med högkonjunkturåret 2008.

Våra affärsområden, Österby Gjuteri respektive TermoRegulator, som är nära integrerat med Kvarnmon Hydraulics, är synnerligen volymberoende verksamheter. Dessa verksamheter uppnådde tyvärr inte en tillräckligt hög omsättning för att kunna leverera ett positivt resultat under året. Med en ny VD och ny produktionschef/vice VD i Österby Gjuteri, som känns helt rätt för företaget, samt ett nytt åtgärdsprogram i TermoRegulator, så ska även dessa verksamheter kunna gå med vinst under 2011. Detta förutsätter bra försäljning till befintliga och nya kunder, samt att kostnader hålls nere.

Capilon hade en mycket positiv avslutning på året och jag förväntar mig också en fortsatt god utveckling på det nya året 2011”


 
« Tillbaka