Sound Invest: Förändringar i portföljen
2011-02-19

Under veckan som gått har följande hänt i Sound Invests portfölj:

* Hela innehavet i Duroc (48 500 aktier) avyttrades efter bokslutsrapporten som var en klar besvikelse. Orderingången var dock stark under 2010 varför vi fortsätter att följa bolaget (en comeback i portföljen framöver är inte
utesluten).

* Hela innehavet i Seanet (4 500 aktier) har också avyttrats eftersom vi inte tycker att det är aktuellt att delta i ytterligare en nyemission efter 2010 års rapportbesvikelser och vår bedömning är dessutom att även 2011 blir ett år med stor förlust. Även SeaNet ligger kvar på bevakningslistan eftersom bolaget trots allt har potential.

* Vi har köpt ytterligare 30 000 aktier i vårt senaste innehav, Readsoft. Ytterligare köp av aktier i detta bolag blir troligen aktuellt framöver.

* Vi har köpt en första liten post (4 000 aktier) i det högintressanta miljöteknikbolaget ECOMB, www.ecomb.se. Även här är det mycket troligt att vi successivt kommer att köpa fler aktier.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest

 
« Tillbaka