Capilon: Dotterbolag effektiviserar och sänker kostnaderna!
2011-02-15

"TermoRegulator ökar effektiviteten inom sin produktion av tunnplåtsdetaljer

TermoRegulator ökar effektiviteten i sin produktion av tunnplåtsdetaljer genom att omorganisera produktionen vid fabriken i Motala. Ett förändrat arbetssätt, förbättrade produktionsflöden och personalminskning om 13 personer är en följd av de planerade åtgärderna för ökad effektivitet. TermoRegulators rörelseresultat förväntas att öka med ca 5 MSEK på årsbasis tack vare de planerade åtgärderna, som inte medför några omstruktureringskostnader.

– Vi ökar effektiviteten i produktionen genom de planerade åtgärderna i vår strävan efter permanenta förbättringar och ökad lönsamhet. Under 2011 kommer vi att kunna redovisa svarta siffror, tack vare åtgärderna, som tyvärr medför en personalminskning. TermoRegulators omsättning ökade under förra året med ca 15 % och vi förväntar oss en liknande ökning i år. Försäljningen av våra egna produkter i form av hydraultankar växer dock betydligt snabbare än så, säger TermoRegulators VD, Patrik Jonsson.

Personalneddragningen kommer att genomföras under andra kvartalet 2011. Besparing av personalminskningen uppnår full effekt under tredje kvartalet 2011. Fackliga förhandlingar kommer att inledas.

TermoRegulator i Motala är ett affärsområde i Capilon-koncernen. TermoRegulator har en verksamhet som bedrivs i tre affärsområden: TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics och eC ErgoTronic. Termoregulator är ledande i Sverige inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme, energi och inredning. TermoRegulator-koncernen har 92 anställda.

Kvarnmon Hydraulics i Hudiksvall utvecklar och marknadsför högkvalitativa hydraultankar för mobilhydraulikapplikationer till maskinbyggarkunder i transport-, bygg- och verkstadsindustrin. Omsättningen i Kvarnmon Hydraulics har ökat med ca 35 % under 2010, jämfört med fjolåret och företaget har utökat försäljningsorganisationen för att bearbeta den europeiska marknaden för hydraultankar. TermoRegulator tillverkar Kvarnmon Hydraulics hydraultankar.

eC ErgoTronic utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för industriell automation med tyngdpunkt på programstyrda och manuella lägesställare och rullbockar, som erbjuder förbättrad produktivitet och arbetsmiljö till kunder i verkstadsindustrin.

TermoRegulator ägs av det publika riskkapitalbolaget Capilon, listat på NASDAQ OMX First North. För mer information om TermoRegulator besök gärna www.termo.se"

 
« Tillbaka