Capilon: Stororder i USA för dotterbolag!
2011-02-14

"Scanacon tar största ordern någonsin i USA värd 16 MSEK

Scanacon, ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i metallbearbetningsindustrin, tar största ordern någonsin i USA värd 16 MSEK. Den amerikanska kunden är en producent av både titan och rostfritt stål och leveranser kommer att ske under andra och tredje kvartalet 2011. Ordern avser produkter inom analys, cirkulation, filtrering samt syraåtervinning och inkluderar företagets nylanserade produkter, SA 100 och ASRA.

– Rekordordern till USA på 16 MSEK är resultatet av att Scanacon, i nära samarbete med kund, utvecklat en förbättrad produktionsprocess. Detta har skapat tydliga kundnyttor och medfört en mycket kort payback tid på investeringen, säger Magnus Lindberg, Scanacons VD.

– Förra årets satsningar på nya produkter som SA 100 och ASRA samt nya marknader som kolstål, titan och andra speciallegeringar, där ordern till USA är ett exempel, har bidragit till den starka försäljnings- och resultatutveckling som företaget har för närvarande, säger Magnus Lindberg, Scanacons VD.

Scanacon lanserade under slutet av 2010 produkterna SA 100 och ASRA. SA 100 är en helautomatiserad syra- och metallanalysator, som kontinuerligt och automatiskt kan reglera betningsprocessen. Partikelfiltret ASRA är en helautomatiserad filtreringsprocess som tar bort det slam, både grovt och fint, som bildas i betningsprocessen. SA 100 och ASRA kan erbjudas till producenter av rostritt stål, kolstål, titan och andra speciallegeringar för ökad produktivitet, besparingar, ökad kvalitet och en förbättrad miljöpåverkan.

Scanacons kunder idag är huvudsakligen rostfria stålproducenter. Producenter av kolstål, titan och andra speciallegeringar, som t.ex. zirconium, utgör nya kundgrupper för företaget. Zirconium används bl.a. i samband med tillverkning av kärnbränslestavar inom kärnkraftsindustrin.

Scanacon är ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i metallbearbetningsindustrin. Scanacon utvecklar och marknadsför en bred portfölj av produkter och tjänster inom analys och dosering, cirkulation, filtrering och slamborttagning, syraåtervinning och syra-metallseparation samt spillvattenrening. Scanacons produkterbjudande erbjuder optimerad styrning av syrahanteringsprocessen vid sluttillverkning av rostfritt stål, kolstål, titan och andra speciallegeringar, oavsett om det sker via betning, etsning eller bearbetning. Scanacon erbjuder kunder en ökad produktivitet, besparingar, ökad kvalitet och en förbättrad miljöpåverkan.

Scanacon med huvudkontor i Sollentuna har försäljnings- och servicekontor i Hong Kong och Shanghai, Kina samt Hartville, USA. Scanacon är ett affärsområde i det publika riskkapitalbolaget Capilon, listat på NASDAQ OMX First North. För mer information om Scanacon besök gärna www.scanacon.com"
 
« Tillbaka