Consilium: Försäljningssiffror för januari
2011-02-17

"Consilium under januari 2011

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 21 procent jämfört med
föregående år och uppgick till 63,6 MSEK (52,5). Orderingången minskade
med 34 procent till 44,2 MSEK (67,2). Negativ orderingång för
affärsområde Automation under janauri 2011 beror på valutakurseffekt vid omräkning av inneliggande orderstock."
 
« Tillbaka