Readsoft: Mycket stark rapport!
2011-02-15

Bokslutskommuniké 2010

Resultatet 2010 ökade med 93%

· Omsättningen för år 2010 uppgick till 618,2 (617,7) Mkr
· Rörelseresultatet EBITDA för året blev 56,5 (29,1) Mkr
· Resultat efter skatt per aktie för året blev 1,24 (0,23) kr
· Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 179,5 (167,4) Mkr
· Rörelseresultatet EBITDA för fjärde kvartalet blev 37,6 (21,6) Mkr
· Resultat efter skatt per aktie för fjärde kvartalet blev 1,00 (0,70)
kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för år 2010 blev 73,1
(102,5) Mkr
· Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 0,25 kr per aktie för 2010

VD-kommentar:

”Under 2010 har vi successivt uppvisat ett allt bättre resultat och det
fjärde kvartalet blev årets bästa kvartal. Vårt EBITDA-resultat ökade
med 73 procent under det fjärde kvartalet. Licensförsäljningen och den
totala försäljningen ökade med 17 respektive 13 procent räknat i lokala
valutor. Det är glädjande att kunna visa tillväxt på samtliga våra
marknader under det fjärde kvartalet. Starkast tillväxt ser vi i
Centraleuropa, Asien och Stillahavsområdet.
Totalt sett för helåret växer försäljningen med cirka sex procent i
lokala valutor och resultatet EBITDA ökade med starka 93 procent. Vårt
resultat före och efter skatt förbättrades också avsevärt för 2010 trots
den svaga marknaden under inledningen av året. Vi påverkades under året
av en stark svensk valuta som gör att tillväxten ser lägre ut än vad den
är i realiteten.
Vår bedömning är att marknaden kommer fortsätta att förbättras och vi
fokuserar nu helt på att utveckla vår affär, på att öka vår tillväxt
samt på att förbättra vår lönsamhet. Förutsatt att den positiva trenden
på marknaden håller i sig tror vi att 2011 kan bli ett starkt år för
oss. Vi har världsledande produkter och lösningar för att automatisera
dokumentdrivna processer för de flesta kategorier av företag och
organisationer. Vi verkar inom ett snabbt växande och mycket brett
affärssegment som ännu är i en tidig mognadsfas internationellt.”

Jan Andersson
VD och koncernchef

 
« Tillbaka