Duroc: Svag rapport
2011-02-16

"Bokslutskommuniké januari-december 2010

Under 2010 ökade koncernens orderingång och orderstock med 39 %
respektive 57 % jämfört med 2009. Produktionsvolymerna inom
teknik/produktion har återhämtat sig. Investeringar genomförs nu i
verksamheterna i Luleå för att expandera affärerna. Affärsområde
industrihandel har ökat sina volymer men ännu har investeringsklimatet i
Norden inte återhämtat sig tillräckligt för att volymerna ska nå
lönsamma nivåer.


· Orderingången för året uppgick till 475,8 Mkr (341,9).
· Orderstocken var vid periodens utgång 101,8 Mkr (65,0).
· Nettoomsättningen uppgick under året till 439,0 Mkr (384,7).
· Rörelseresultatet blev -16,5 Mkr (-58,4).
· Resultatet efter skatt blev -18,2 Mkr (-54,6).
· Resultatet per aktie blev -2,48 kronor (-7,45).
· Soliditeten var 57 % (63).
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2010.

Fjärde kvartalet

· Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 134,7 Mkr (105,4).
· Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 121,9 Mkr
(93,3).
· Rörelseresultatet blev -6,2 Mkr (-60,6).
· Resultatet efter skatt blev -6,2 Mkr (-55,1).
· Resultatet per aktie blev -0,85 kronor (-7,52)."

Vår kommentar: Durocs rapport var en klar besvikelse, trots kraftigt ökad orderingång, och vi kommer därför att successivt avveckla innehavet eftersom vi anser att det finns ett flertal andra bolag som är betydligt mer intressanta att investera i.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka