SeaNet: Emissionsprospekt tillgängligt
2011-01-27

"Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, offentliggör idag prospekt med anledning av förestående företrädesemission av aktier.

Emissionen av aktier kommer att tillföra Seanet cirka 18,6 MSEK före emissionskostnader under förutsättning att emissionen fulltecknas. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av Erbjudandet har erhållits från befintliga aktieägare och andra externa investerare.

Prospektet finns tillgängligt på Seanets hemsida www.seanet.se samt på Stockholm Corporate Finance hemsida www.stockholmcorp.se.

För ytterligare information:
Håkan Jansson, Styrelseordförande Seanet, mobil +46 708 24 20 21
Viesturs Vucins, VD Seanet, tel. +46 8 599 00 300
Besök även www.seanet.se
Also www.seanet.se"

Länk till prospektet: http://www.seanet.se/prospekt/
 
« Tillbaka