Sound Invest: Svagt 2010, men mycket positiv avslutning på året och start på 2011!
2011-01-20

2010 blev tyvärr ett riktigt dåligt år för Sound Invest med en ökning av andelsvärdet med ca 5 procent medan OMXS-index steg med hela 23 procent.

Avslutningen på 2010 blev dock riktigt bra eftersom andelsvärdet steg från - 4,5 procent (per den 30/11) till + 5,2 procent (per den 31/12), alltså en uppgång med nästan 10 procentenheter vilket var klart bättre än index. Denna uppgång har sedan fortsatt under januari med i skrivande stund en uppgång på ca 4 procent medan index ligger svagt negativt.

I stort sett hela januariuppgången beror på Precomp Solutions, som stigit från 0,35 kr till 0,45 kr, och Lagercrantz, som stigit från 51,50 kr till 62 kr. Det finns dock en stor potential till fortsatt uppgång dels i dessa båda bolag, som har stora chanser att fortsätta uppåt, men kanske framför allt i våra sencykliska bolag Consilium, Duroc, Novotek och Capilon som alla hade en mycket svag kursutveckling under 2010 men inte beroende på svag utveckling i bolagen utan snarast p g a att investerarna tidigt under en konjunkturuppgång av naturliga skäl har en tendens att hålla sig till icke sencykliska bolag. Detta leder i sin tur till att de sencykliska bolagen ofta hamnar i negativa trender enligt teknisk analys (TA), medan bolag som ligger tidigt i konjunkturcykeln hamnar i positiva trender, och detta förstärker sedan utvecklingen både uppåt och nedåt.

Vi har därför stora förhoppningar på kommande rapportperiod (bokslutsrapporter). Våra bolag rapporterar under följande dagar:
* Lagercrantz 8/2
* Readsoft 15/2 (nytt innehav)
* Duroc 16/2
* Novotek 17/2
* Capilon 23/2
* Consilium 23/2
* Precomp Solutions 24/2
* SeaNet 25/2
* KIT Digital Ej meddelat datum ännu

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka