Capilon: Nya order och rekordstor orderstock hos dotterbolag
2010-12-27

"Scanacons nya order värda 11 MSEK i Europa och Kina ger rekordstor orderstock

Scanacon, ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i
metallbearbetningsindustrin, tar nya order värda 11 MSEK i Europa och Kina,
vilket ger en rekordstor orderstock. Leveranser av produkter inom analys,
filtrering och syraåtervinning, inklusive det nyligen lanserade partikelfiltret
ASRA för slamborttagning, kommer att ske under första halvåret 2011.

Scanacon har haft en mycket stark försäljnings- och resultatutveckling under
året och affärsområdet förväntas att väsentligt bidra till en positiv
resultatutveckling i Capilon under fjärde kvartalet 2010.

Scanacon är ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i
metallbearbetningsindustrin. Scanacon utvecklar och marknadsför en bred
portfölj av produkter och tjänster inom analys och dosering, cirkulation,
filtrering och slamborttagning, syraåtervinning och syra-metallseparation samt
spillvattenrening. Scanacons produkterbjudande erbjuder optimerad styrning av
syrahanteringsprocessen vid sluttillverkningen av rostfritt stål, kolstål,
titan och andra speciallegeringar, oavsett om det sker via betning, etsning
eller bearbetning. Scanacon erbjuder kunder en ökad produktivitet, besparingar,
ökad kvalitet och en förbättrad miljöpåverkan.

Scanacon med huvudkontor i Sollentuna har försäljnings- och servicekontor i
Hong Kong och Shanghai, Kina samt Hartville, USA. Scanacon är ett affärsområde
i det publika riskkapitalbolaget Capilon, listat på NASDAQ OMX First North. För
mer information om Scanacon besök gärna www.scanacon.com" 
« Tillbaka