Capilon: Viktig produktlansering av dotterbolag
2010-12-30

"Scanacon lanserar SA 100, en helautomatiserad syra- och metallanalysator

Scanacon, ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i
metallbearbetningsindustrin, lanserar SA 100, en helautomatiserad syra- och
metallanalysator. SA 100 kan kontinuerligt och automatiskt reglera
betningsprocessen. Scanacon kommer att erbjuda SA 100 till producenter av
rostritt stål, kolstål och speciallegeringar.

En snabb och korrekt analys av fri syra och upplösta metaller är första steget
och nyckeln till att styra avslutande tillverkningssteget. Scanacon erbjuder
kunder möjligheten att mäta upp fria syror som salpetersyra och svavelsyra,
tillsammans med vätefluoridsyra och upplösta metaller, till skillnad från
traditionella metoder som är komplexa och arbetsintensiva.

- Vår nya SA 100 representerar nästa generations syra- och metallanalysator,
som är helautomatiserad och kan erbjuda våra kunder ökad produktivitet,
besparingar och kvalitet, säger Magnus Lindberg, Scanacons VD.

Scanacon är ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i
metallbearbetningsindustrin. Scanacon utvecklar och marknadsför en bred
portfölj av produkter och tjänster inom analys och dosering, cirkulation,
filtrering och slamborttagning, syraåtervinning och syra-metallseparation samt
spillvattenrening. Företagets produkterbjudande erbjuder optimerad styrning av
syrahanteringsprocessen vid sluttillverkningen av rostfritt stål, kolstål,
titan och andra speciallegeringar, oavsett om det sker via betning, etsning
eller bearbetning. Scanacon erbjuder kunder en ökad produktivitet, besparingar,
ökad kvalitet och en förbättrad miljöpåverkan.

Scanacon med huvudkontor i Sollentuna har försäljnings- och servicekontor i
Hong Kong och Shanghai, Kina samt Hartville, USA. Scanacon är ett affärsområde
i det publika riskkapitalbolaget Capilon, listat på NASDAQ OMX First North. För
mer information om Scanacon besök gärna www.scanacon.com" 
« Tillbaka