SeaNet: Sjösätter ny affärsmodell
2010-12-03

"Seanet sjösätter ny affärsmodell

​Seanet Maritime Communications AB (publ), noterat på First North, har ändrat sin affärsmodell med syftet att snabbare öka intäkterna och kraftigt sänka kapitalbindningen vid leverans av telekomutrustning på nya fartyg.

Den nya affärsmodellen har redan givit resultat med kontrakt från Seanets internationella försäljningspartners Marlink, som är ett norskt bolag med 10.000 VSAT-installationer (www.marlink.com), STM, som är ett USA-baserat bolag med en division som erbjuder maritima tjänster och har totalt 300 VSAT-installationer (www.stmi.com), och Satpoint, som är ett svenskt bolag med ca 100 VSAT-installationer (www.satpoint.se). Huvudkomponenterna i den nya affärsmodellen är:

•Ökad säljeffektivitet genom partnerförsäljning. Seanet har tidigare sålt sina tjänster direkt till redare, främst kring Medelhavet. För närvarande har Seanet fyrtio (40) fartyg installerade. För att öka takten och effektiviteten kommer säljarbetet att ske via partners. Seanets tjänster kompletterar respektive partners produkter, ger redare nya intäkter samt passagerare och besättning möjlighet att kommunicera.

•Minskad kapitalbindning. I Seanets nya affärsmodell tar partnern över kostnaderna för installation och drift (capex/opex) på fartygen. Dessa kostnader kan i vissa fall föras vidare till redaren av partnern. Seanet får som kompensation dela med sig av GSM-intäkten till respektive partner, s.k. revenue sharing. Partnern är ansvarig för installation och service på fartygen och Seanets roll blir att bistå partnern i säljarbetet samt vid eventuella tekniska problem.

•Kraftfull satsning på marknadsföring till passagerare. Uppskattningsvis femton miljoner (15.000.000) passagerare har under 2010 rest med de fyrtio (40) fartyg som driftsatts av Seanet. Av dessa är det mindre än fem procent (5%) som använt bolagets tjänster. Under 2011 kommer därför ett marknadsföringsprojekt att genomföras som syftar till att kraftigt öka användningen av telekomtjänster på driftsatta och nya fartyg.

- Vi har redan fått bekräftat att den nya affärsmodellen är bärkraftig och snabbt ökar Seanets lönsamhet, samtidigt som vi får en minskad kapitalbindning och snabbare utrullning av våra tjänster på nya fartyg. Vårt mål är att det ska vara lika enkelt och naturligt att ringa till sjöss som på land, säger Viesturs Vucins, VD för Seanet."

 
« Tillbaka