Capilon: Dotterbolag gör viktig produktlansering
2010-12-06

"Scanacon lanserar partikelfiltret ASRA for slamborttagning"

Scanacon, ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i
metallbearbetningsindustrin, lanserar ASRA. Partikelfiltret ASRA är en
helautomatiserad filtreringsprocess som tar bort det slam, både grovt och fint,
som bildas i betningsprocessen. Scanacon kommer att erbjuda ASRA till
producenter av rostritt stål, kolstål och speciallegeringar.

Under betningsprocessen, vid framställning av rostfritt stål, speciallegeringar
och kolstål, bildas slam som ackumuleras över tiden. När slamnivån överstiger
en kritisk nivå måste betningsprocessen avbrytas och processtankar, rör, mm
rengöras. Detta är kostsamt, speciellt för stora, kontinuerliga
betningsprocesser. ASRA eliminerar konstant och effektivt partiklar från
betbadet och reducerar uppbyggnaden av slam och kostsam spilltid.

- Vår nya produkt, ASRA erbjuder våra kunder ökad produktivitet, produktionstid
och säkra produktionsflöden. ASRA är helautomatiserad och designad för att
on-line, kontinuerligt eliminera både grövre och finare partiklar från den heta
syran, säger Magnus Lindberg, Scanacons VD.

Scanacon är ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i
metallbearbetningsindustrin. Scanacon utvecklar och marknadsför en bred
portfölj av produkter och tjänster inom analys och dosering, cirkulation,
filtrering och slamborttagning, syraåtervinning och syra-metallseparation samt
spillvattenrening. Scanacons produkterbjudande erbjuder optimerad styrning av
syrahanteringsprocessen vid sluttillverkningen av rostfritt stål, kolstål,
titan och andra speciallegeringar, oavsett om det sker via betning, etsning
eller bearbetning. Scanacon erbjuder kunder en ökad produktivitet, besparingar,
ökad kvalitet och en förbättrad miljöpåverkan.

Scanacon med huvudkontor i Sollentuna har försäljnings- och servicekontor i
Hong Kong och Shanghai, Kina samt Hartville, USA. Scanacon är ett affärsområde
i det publika riskkapitalbolaget Capilon, listat på NASDAQ OMX First North. För
mer information om Scanacon besök gärna www.scanacon.com"


 
« Tillbaka