Capilon: Dotterbolag förvärvar kompletterande produkt
2010-12-07

"eC ErgoTronic förvärvar lägesställarprodukt från Arje Sweden

eC ErgoTronic har idag förvärvat lägesställarprodukt från Arje Sweden AB för en
total köpeskilling om 2,2 MSEK. Syftet är att komplettera eC ErgoTronics
produktsortiment med programstyrda lägesställarprodukter för hantering av
vikter över 3000 kg. Produktförvärvet inkluderar konstruktionsritningar, kund-
och leverantörsavtal, offertstock, eftermarknadsförsäljning och övrig
dokumentation. Med produktförvärvet ökar också möjligheterna till
kundanpassningar och framtida försäljning av fixturer till lägesställare. eC
ErgoTronics omsättning och rörelseresultat beräknas att under 2011 öka med ca 5
MSEK, respektive ca 1 MSEK som ett resultat av produktförvärvet.

- eC ErgoTronics produktförvärv av Arje Swedens lägesställare är ett första
viktigt steg i att komplettera produktsortimentet för att kunna skapa en hög
och lönsam tillväxt i företaget framöver, säger eC ErgoTronics VD, Mikael
Perman.

eC ErgoTronics egenutvecklade programstyrda lägesställarprodukt, Ergo Control,
används främst vid montering och svetsarbeten. Ergo Control finns i fem olika
modeller för hantering av vikter mellan 150 och 3000 kg. Den totala
köpeskillingen om 2,2 MSEK avseende eC ErgoTronics förvärv av
lägesställarprodukt från Arje Sweden, för hantering av vikter över 3000 kg,
finansieras genom egna medel och lån.

Arje Sweden i Skellefteå utvecklar, tillverkar och marknadsför främst
fordonslyftar men även lägesställare samt erbjuder kontraktstillverkning.

eC ErgoTronic utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för industriell
automation med tyngdpunkt på programstyrda och manuella lägesställare och
rullbockar, som erbjuder förbättrad produktivitet och arbetsmiljö till kunder i
verkstadsindustrin. eC ErgoTronics har kunder i Europa, USA, Sydamerika och
Asien med en exportandel på 50 %.

eC ErgoTronic i Färila är en del av den svenska industrigruppen TermoRegulator.
TermoRegulator i Motala har en verksamhet som bedrivs i tre affärsområden:
TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics och eC ErgoTronic. TermoRegulator ägs av
det publika riskkapitalbolaget Capilon, listat på NASDAQ OMX First North. För
mer information om eC ErgoTronic och Ergo Control besök gärna
www.ergocontrol.com"

 
« Tillbaka