Duroc: Fastighetsförvärv
2010-12-20

"Duroc förvärvar fastighet i Laholm

Duroc har idag förvärvat fastigheten Klingan 4 i Laholm av Nordisk Renting AB. I fastigheten bedriver Durocs dotterbolag Micor sin verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 5,8 Mkr och är i sin helhet banklånefinansierad. Tillträde sker omedelbart. Förvärvet medför en positiv resultateffekt om 0,5 Mkr årligen från och med 2011. Duroc har idag förvärvat fastigheten Klingan 4 i Laholm av Nordisk Renting AB. I fastigheten bedriver Durocs dotterbolag För ytterligare information Erik Albinsson, koncernchef Duroc, 070-492 78 33"

 
« Tillbaka