Lagercrantz: Försäljning av egna aktier
2010-12-03

"Lagercrantz Group AB har per 2010-12-02 sålt 47 433 B-aktier till anställda inom koncernen i enlighet med det av årsstämman 2007 beslutade incitamentsprogrammet för chefer och ledande befattningshavare i koncernen och därmed passerat under 5 procent av antalet aktier. Lagercrantz Group AB äger efter avyttringen 1 141 767 B-aktier motsvarande 4,9 % av kapitalet och 3,5 % av rösterna.

Försäljning har skett i samband med lösen av köpoptioner på återköpta aktier av serie B till den i programmet fastställda lösenkursen om 44,40 SEK per köpoption. Sista dag för lösen i programmet är den 21 december 2010."

 
« Tillbaka