Lagercrantz: Mycket stark rapport!
2010-11-09

"Delårsrapport 2010/11 Q2

1 april–30 september 2010 (6 mån)
• Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 13 procent till 948 MSEK (837).
• Rörelseresultatet ökade till 61 MSEK (25). Rörelsemarginalen uppgick till 6,4 procent (3,0).
• Ökad efterfrågan har tillsammans med förvärv bidragit till den ökade omsättningen vilket i kombination med åtgärder att reducera kostnader resulterat i ett ökat resultat.
• Resultat efter finansiella poster ökade till 60 MSEK (21). Resultat efter skatt uppgick till 45 MSEK (15).
• Resultat per aktie uppgick till 2,05 SEK (0,68). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 3,28 SEK (1,91 SEK för räkenskapsåret 2009/10).
• Avkastning på eget kapital var 15 procent (9) för den senaste tolvmånadersperioden och soliditeten uppgick till 40 procent (50) vid periodens slut.

1 juli–30 september 2010 (kvartal två)
• Nettoomsättningen för kvartal två ökade med 23 procent till 494 MSEK (403).
• Rörelseresultatet ökade till 35 MSEK (12). Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (3,0).

Förvärv
• Förvärv har skett av företagen Norwesco AB och SwedWire AB (under kvartal ett) samt Leteng AS (under kvartal två). Företaget Vanpée & Westerberg A/S har förvärvats med tillträde efter periodens slut.
• Hittills under 2010/11 har Lagercrantz förvärvat bolag med en årsomsättning om cirka 240 MSEK."

 
« Tillbaka