Capilon: Rapport, starkt tredje kvartal!
2010-11-02

"Delårsrapport januari - september 2010

Fortsatt positiv resultattrend under tredje kvartalet

• Nettoomsättning 335,5 (326,1) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA* 0,7 (6,5) MSEK
• Resultat efter skatt -17,2 (0,7) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning -4,33 (0,18) SEK
• Eget kapital per aktie 22,48 (28,37) SEK
*Rörelseresultat, EBITA definieras som rörelseresultat före avskrivningar på övervärden, inklusive goodwill.

TREDJE KVARTALET 2010
• Nettoomsättning 116,8 (81,6) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA 6,1 (-7,8) MSEK
• Resultat efter skatt -0,5 (-8,2) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning -0,12 (-2,16) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
• MJP Waterjets tog rekordorder värd 12 miljoner euro i Indien
• Capilon förvärvade Scanacon - ett världsledande miljöteknikföretag
• TermoRegulator tecknade ramavtal värt 75 MSEK årligen

FRAMTIDSUTSIKTER
• Styrelsen bedömer att Capilons EBITA kommer att bli positivt för helåret 2010"
 
« Tillbaka