Lagercrantz: Stockpicker köper till referensportföljen!
2010-10-19

"Vi säljer innehavet i Duni till senast betalt 66,5 kr och köper istället 2200 aktier (ca 7 % av portföljvärdet) i Lagercrantz till nuvarande säljkurs om 37,90. Målet sätts primärt till 45 kr medan stoploss placeras nedåt 33 kr".

Källa: Stockpicker Newsletter
 
« Tillbaka