Consilium: Försäljningssiffror t o m september
2010-10-20

"Nettoomsättningen för Consilium minskade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 654,2 MSEK (673,2).

Orderingången minskade med 3 procent till 691,9 MSEK (715,1). Orderstocken har ökat med 6% sedan årets början, trots att orderstockens värde och därmed redovisad orderingång, minskat under tredje kvartalet och särskilt under september p.g.a. lokala valutakursförändringar."

 
« Tillbaka