SeaNet: Teckningsoptionsprogram tecknat till 35 %
2010-10-05

"Seanets teckningsoptionsprogram av serie fyra tecknades till 35 procent

Seanet Maritime Communications AB (publ), noterat på First North, har
tillförts 4 996 177 SEK i nytt kapital genom att ytterligare 83 269
609 teckningsoptioner av serie fyra konverterats till aktier i bolaget. Teckningsoptionsprogrammet
tecknades totalt till 35,42 procent. Genom den senaste konverteringen har det
totala antalet utestående aktier i Seanet ökat med 83 269 609 aktier till
sammanlagt 1 065 522 325 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0136
SEK. Bolagets aktiekapital har ökat med 1 134 207,55 SEK till
sammanlagt 14 513 379,88 SEK." 
« Tillbaka