Consilium: Stororder!
2010-10-14

"Consilium har erhållit en order att utrusta 100 kinesiska höghastighetståg med brandlarm

Ordervärdet uppgår till 36 MSEK. Consilium skall utrusta 100 kinesiska höghastighetståg, med vardera 16 vagnar, totalt 1.600 vagnar, med brandlarm.

Dessa 100 höghastighetståg ingår i vad som i Kina kallas ”The New Generation High Speed Trains”, och har en toppfart på 350 km/tim.

”Det sker stora infrastrukturinvesteringar i tågsystem på global basis. Orderingången för Consilium’s division för brandlarm till tåg och transportapplikationer förväntas fortsätta att öka under kommande år. Detta är ett av flera projekt i Consiliums utvecklingsportfölj som nu börjar ge resultat”, säger Consilium’s koncernchef Ove Hansson.

CONSILIUM AB (publ)"

 
« Tillbaka