Lagercrantz: Förvärv!
2010-10-13

"Lagercrantz Group förvärvar Vanpée & Westerberg A/S

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det danska bolaget Vanpée & Westerberg A/S.

Vanpée & Westerberg är en värdeskapande distributör av eltekniska produkter inom områdena belysningsautomatik och elsäkring. Bolaget erbjuder nischade produkter i kombination med hög teknisk kompetens. Vanpée & Westerberg hade 2009/10 en försäljning om cirka 30 MDKK med god lönsamhet.

”Vanpée & Westerberg blir ett intressant tillskott till Lagercrantz. Bolaget har en stark marknadsposition i sin nisch i Danmark och har goda framtidsutsikter för en fortsatt positiv utveckling” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Lars Haslund Neerskov, VD på Vanpée & Westerberg A/S: ”Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget.”

Vanpée & Westerberg kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics. Förvärvet förväntas ge ett mindre, positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret som sträcker sig till och med mars 2011.

Hittills under 2010/11 har Lagercrantz förvärvat verksamheter med en årsomsättning om cirka 240 MSEK.

Stockholm den 13 oktober 2010

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka