SeaNet: Marlink lanserar tjänst som kommer att drivas av SeaNet
2010-09-09

"Marlink lanserar sin nya GSM-tjänst Call@SEA powered by Seanet

Seanet Maritime Communications AB (publ), noterat på First North, har
ingått ett 5-årigt samarbetsavtal med norska Marlink. Avtalet innebär
att Marlink får möjlighet att leverera Seanets GSM-tjänster till sina
maritima kunder. Marlink har nu lanserat sin nya GSM-tjänst Call@SEA som
drivs av Seanet. Det första fartyget som driftsatts under detta
samarbets-avtal är Asima inom rederiet Polarcus.

I samband med lanseringen har Marlink skickat ut följande
pressmeddelande :

Marlink lanserar nya Call@SEA GSM-tjänsten
Marlink, den globala leverantören av maritima satellitkommunikation,
lanserar Call@SEA på årets SMM (shipbuild, machinery & marine technology
mässan) i Hamburg. Den nya tjänsten gör det möjligt för passagerare och
besättning att använda sina egna GSM-mobiltelefoner ombord samt få
tillgång till samma tjänster och kvalitet till sjöss som de får på land.
"Tillgänglighet och bekvämlighet har blivit allt viktigare faktorer för
passagerare och besättningar. Att tillhandahålla GSM via fartygets
VSAT-system, erbjuder vår nya Call@SEA tjänst möjlighen för passagerare
och besättning att använda sina egna mobiltelefoner ombord på fartyget
på samma sätt som de kan göra hemma, vilket är mycket praktiskt för
användarna. Fler människor förväntar sig nu att kunna vara uppkopplad
oavsett var de är belägna. Att tillhandahålla enkel och bekväm
kommunikation ombord kan bidra till att rederier förbättrar
kundnöjdheten och ökar besättningens arbetsmoral " kommentarer Tore
Morten Olsen, VD, Marlink.

Marlink nya tjänst Call@SEA tillgängliggör GSM ombord på fartyget, så
att passagerare och besättning kan ringa och skicka sms på samma sätt
som de kan göra i sitt hemma nät på land. Användare kan antingen använda
sina egna befintliga mobilabonnemang eller kontantkort till ett rimligt
pris ombord. För passagerare och besättning med egna personliga
abonnemang, är den levererade tjänsten prissatt och debiteras av
mobiloperatören som de använder på land.
Call@SEA ger också rederiet och dess fartyg en direkt kanal till att
lokalt kommunicera med alla som använder GSM-nätet ombord. Call@SEA kan
användas av fartygets aktörer för applikationer såsom marknadsföring
till passagerare samt att kommunicera med besättningen. Med hjälp av
programvara som tillhandahålls av Call@SEA, har fartygs operatörer
möjlighet att skicka SMS till alla användare anslutna till GSM-nätet
ombord, vilket möjliggör snabb och effektiv kommunikation med
passagerare och besättning.
Marlink introducerar nya Call@SEA tjänsten till sin portfölj av
mervärdestjänster som är tillgängliga för alla nya och befintliga kunder
som använder Marlinks VSAT lösningar.

Olsen tillägger: "Introduktionen av Call@SEA, till vår omfattande
produktportfölj, ger oss möjlighet att fortsätta att erbjuda
högkvalitativa lösningar som kan anpassas för att uppfylla alla
specifikationer."

Marlink är en global leverantör av maritim satellitkommunikation, vars
produktportfölj innehåller ett omfattande utbud av regionala, fler
regionala och globala Ku-band och C-bands lösningar för VSAT, inklusive
WaveCall (TM), @ SEAdirect (TM) och Sealink (TM). Marlink erbjuder också
on-demand-tjänster, inklusive Inmarsat Fleetbroadband, Iridium OpenPort
och Thuraya."
 
« Tillbaka