Duroc: Försäljning av verksamhet
2010-09-16

"Duroc säljer verkstad i Göteborg

Duroc säljer verksamheten Duroc Engineering i Göteborg AB till Magnus
Edén. Magnus är verksam i bolaget och tillträder omedelbart som ägare.
Verksamheten omsatte år 2009 9 Mkr med ett negativt rörelseresultat om 2
Mkr. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 krona varvid
försäljningen ger upphov till en reaförlust om ca 1,5 Mkr, vilken
redovisas i tredje kvartalet. Duroc har en fordran på bolaget om 1,3
Mkr, vilken ska amorteras under en treårsperiod.

- Bolaget i Göteborg är en underhållsverkstad som kan drivas och
utvecklas bättre av en privatperson, förklarar Durocs koncernchef Erik
Albinsson. Durocs lasertekniska verksamhet som fanns i Göteborg är sedan
tidigare flyttad och byggs nu ut på våra anläggningar i Luleå.

Försäljningen är villkorad till godkännande av Durocs bolagsstämma
enligt Leo-lagen. Kallelse till extra bolagsstämma i Duroc kommer att
ske inom kort."
 
« Tillbaka