Capilon: Ny större order till dotterbolag!
2010-08-30

"Scanacon tar order värd 7 MSEK i Kina

Scanacon, ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i
metallbearbetningsindustrin, tar order för leverans av produkter inom filtrering
och syraåtervinning till en befintlig rostfri stålproducentskund i Kina.
Leverans kommer att ske under 2010.

- Scanacon har haft en stark försäljningsutveckling i Kina under året. Vi tog
ordern tack vare att våra produkter inom filtrering och syråtervinning skapar
vinster och lever upp till de allt strängare miljökraven som ställs på våra
kunder, säger Scanacons VD, Magnus Lindberg.

Scanacons avancerade produkter inom filtrering och syraåtervinning återvinner
90% av den fria syran som används i betningsprocessen vid rostfri
stålproduktion. Syråtervinning leder till vinster för både Scanacons kunder och
miljön.

Under 2009 ökade den rostfria stålproduktionen i Kina med 30 % och uppskattades
till 8,8 miljoner ton. Det innebär att Kina numera producerar ca 35 % av allt
rostfritt stål i världen, som 2009 globalt sett uppgick till 25 miljoner ton.
Japan är näst störst och producerade 2,5 miljoner ton medan Indien som är tredje
störst uppnådde en produktion om 2 miljoner ton. Sverige hamnar på trettonde
plats i världen med en produktion om 0,4 miljoner ton.

Scanacon i Sollentuna är ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering
i metallbearbetningsindustrin. Scanacon utvecklar, tillverkar och marknadsför
produkter och tjänster inom analys, filtrering, cirkulation, syraåtervinning,
och spillvattenrening för styrning av betningsprocessen vid främst rostfri
stålproduktion. Scanacon erbjuder kunder som stålproducenter en förbättrad
miljöpåverkan, ökad produktivitet och kvalitet, samt minskade kostnader.
Scanacon med huvudkontor i Sollentuna har försäljnings- och servicekontor i Hong
Kong och Shanghai, Kina samt Hartville, USA.

Scanacon ägs av det publika riskkapitalbolaget Capilon, listat på NASDAQ OMX
First North. För mer information om Scanacon besök gärna www.scanacon.com"

 
« Tillbaka