SeaNet: Godkänd rapport
2010-08-27

"SeaNet: Delårsrapport april-juni 2010

Verksamheten i sammandrag
· Intäkterna för årets andra kvartal ökade till 4,7 MSEK (1,8 MSEK)
· Intäkterna för årets första halvår uppgick till 6,4 MSEK (2,4 MSEK)
· Periodens resultat för årets andra kvartal uppgick till -6,4 MSEK
(-6,0 MSEK) före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) och -8,5
MSEK (-7,9 MSEK) före skatt
· Periodens resultat för årets första halvår uppgick till -12,9 MSEK
(-12,8 MSEK) före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) och
-17,3 MSEK (-16,5 MSEK) före skatt
· Under perioden installerades och driftsattes tio (10) fartyg
· Vid periodens slut hade Seanet trettiosex (36) fartyg i drift (22)
· Samarbetet med Marlink utvecklades väl med tekniktester och
säljutbildningar under perioden
· Ett marknadsföringsprojekt med syftet att informera passagerare och
besättningar om Seanets tjänster och priser färdigställdes och är under
införande hos rederierna

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Seanets positiva intäktstrend fortsatte i juli och augusti.
Intäkterna för juli blev 2,8 MSEK (1,9 MSEK).
· Diskussioner förs med spanska STM om att Seanet blir underleverantör
av telekom-tjänster.
· Under juli och augusti driftsattes sju (7) fartyg, vilket innebär
att Seanet kommer att ha fyrtiotre (43) fartyg installerade och
driftsatta i slutet av augusti. Ytterligare sju (7) fartyg planeras att
installeras under perioden fram till årsskiftet, som en del av det
ytterligare tjugotal kontrakt bolaget har.
· Innehavare av teckningsoption 4 (TO4) erbjuds att teckna aktier till
kursen 0,06 kr/aktie fram till den 20 september."
 
« Tillbaka