Capilon: Större order till dotterbolaget Scanacon
2010-08-25

"Scanacon tar order värd 5 MSEK till titanplåtstillverkare i USA

Scanacon, ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i
metallbearbetningsindustrin, tar order värd 5 MSEK för leverans av produkter
inom analys och syraåtervinning till en titanplåtstillverkare i USA. Leverans
kommer att ske under 2010.

- Det är positivt att Scanacon tar ytterligare en order inom titanplåt och
ordern bekräftar en ökad marknadsaktivitet i Nordamerika jämfört med 2009, säger
Scanacons VD, Magnus Lindberg.

Scanacon har sedan tidigare levererat produkter till titanplåtstillverkare i
USA. Scanacon tog även i mars 2010 en order på ett pilotförsök till en
titanplåtstillverkare i Asien. Scanacons kunder utgörs idag främst av rostfria
ståltillverkare. Titan och andra material kan innebära nya marknadsmöjligheter
för Scanacon på sikt. Scanacon utvärderar för närvarande också ett antal nya
produkter på befintliga och nya marknader.

Scanacon i Sollentuna är ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering
i metallbearbetningsindustrin. Scanacon utvecklar, tillverkar och marknadsför
produkter och tjänster inom analys, filtrering, cirkulation, syraåtervinning och
spillvattenrening för styrning av betningsprocessen vid främst rostfri
stålproduktion. Scanacon erbjuder kunder som stålproducenter en förbättrad
miljöpåverkan, ökad produktivitet och kvalitet, samt minskade kostnader.
Scanacon med huvudkontor i Sollentuna har försäljnings- och servicekontor i Hong
Kong och Shanghai, Kina samt Hartville, USA."

 
« Tillbaka