Capilon: Svagt första halvår
2010-08-24

"CAPILON AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2010

* Nettoomsättning 218,6 (244,5) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på övervärden, inklusive goodwill,
EBITA -5,4 (14,4) MSEK
* Resultat efter skatt -16,7 (8,8) MSEK
* Resultat per aktie före utspädning -4,21 (2,52) SEK
* Eget kapital per aktie 22,90 (30,53) SEK

ANDRA KVARTALET 2010

* Nettoomsättning 119,3 (127,3) MSEK
* Rörelseresultat före avskrivningar på övervärden, inklusive goodwill,
EBITA -1,3 (12,0) MSEK
* Resultat efter skatt -7,3 (8,4) MSEK
* Resultat per aktie före utspädning -1,83 (2,36) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

* Capilon slutförde förvärv av Scanacon - ett världsledande
miljöteknikföretag inom syrahantering
* TermoRegulator tecknade ramavtal värt 75 MSEK årligen
* MJP Waterjets tog fyra strategiska order värda totalt 3 MEuro
* Positiv resultatutveckling i Österby Gjuteri och TermoRegulator"

 
« Tillbaka