Consilium: Lovande rapport med ökad orderingång!
2010-08-27

"Consilium: Delårsrapport januari – juni

- Orderingången uppgick till 502,9 MSEK (430,2)
- Nettoomsättningen uppgick till 408,4 MSEK (441,8)
- EBIT (rörelseresultat) uppgick till 13,3 MSEK (28,7)
- EBT (resultat f. skatt) uppgick till 7,3 MSEK (24,9)
- Resultat per aktie exkl minoritetsintresse uppgick till 0,60 SEK
(0,63)"
 
« Tillbaka