Duroc: Mycket lovande rapport!
2010-07-16

"Orderingången ökar kraftigt

Trenden pekar nu stadigt uppåt inom båda affärsområdena. Orderingången
inom industrihandelsverksamheten har nära fördubblats, 72,8 Mkr (36,9)
under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år.
Affärsområde teknik/produktion har haft en förbättrad orderingång redan
från och med slutet av 2009.

Under första halvåret uppgick den samlade orderingången för koncernen
till 237,7 Mkr (173,3). Vi upplever en ökad tillförsikt hos våra kunder
och en större investeringsvilja och -förmåga, drivet av den stärkta
konjunkturen.

Affärsområde teknik/produktion investerar 15 Mkr och samlar teknik,
produktion och försäljning i Luleå.

Affärsområde industrihandel öppnar ett Doosan Technical Center i
Stockholm.

Första halvåret
· Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 214,1 Mkr
(211,0).
· Rörelseresultatet blev -6,5 Mkr (2,1).
· Resultatet efter skatt blev -6,1 Mkr (0,6).
· Resultatet per aktie blev -0,83 kronor (0,08).
· Soliditeten var 59 % (65).

Andra kvartalet
· Orderingången under andra kvartalet uppgick till 137,1 Mkr (77,5).
· Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 108,6 Mkr
(92,6).
· Rörelseresultatet blev -3,6 Mkr (6,2).
· Resultatet efter skatt blev -2,8 Mkr (4,1).
· Resultatet per aktie blev -0,38 kronor (0,56)."


Vår kommentar:
Omsättnings- och resultatmässigt var det andra kvartalet nästan en kopia på det första med en omsättning på mellan 105 och 110 MSEK och ett rörelseresultat ca - 3 MSEK. MEN orderingångsmässigt var rapporten mycket positiv med en ökning på hela 37 procent under det första halvåret jämfört med samma period 2009 och under Q2 uppgick orderingången till 137,2 MSEK (Q1: 100,6 MSEK) - alltså en mycket kraftig orderingångsökning även från Q1 till Q2 (framför allt inom affärsområde Industrihandel).

Efter förra årets kraftiga kostnadsreduktioner bör nu break even ligga klart lägre än tidigare i båda affärsområdena, och Duroc bör absolut visa vinst under det andra halvåret och sedan en riktigt bra vinst under 2011. Eget kapital uppgår till drygt 26,20 kr per aktie, och dit bör kursen ha goda möjligheter att ta sig inom en inte alltför avlägsen framtid (när marknaden får klart för sig hur dramatiskt läget har förbättrats inför det andra halvåret).

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig

 
« Tillbaka