Lagercrantz: Ytterligare ett förvärv!
2010-07-01

"Lagercrantz Group förvärvar Leteng AS

Lagercrantz Group AB har idag förvärvat 95 % av aktierna i det norska bolaget Leteng AS. Återstående 5 % av aktierna behålls av Odd Martinsen, VD i Leteng.

Leteng är en värdeskapande distributör av hårdvara inom A/V, data och nätverks­kommunikations­produkter. Bolaget erbjuder nischade produkter i kombination med hög teknisk kompetens och service. Leteng hade 2009 en försäljning om 56 MNOK med god lönsamhet.

”Leteng blir ett intressant tillskott till vårt accessområde inom division Communications. Bolaget har en stark marknadsposition i sin nisch i Norge och har goda framtidsutsikter för fortsatt utveckling såväl i Norge som genom samarbete med koncernens övriga bolag i Sverige, Finland och Danmark.” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group AB.

Odd Martinsen, VD på Leteng AS: ”Med Lagercrantz som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare som innebär att vi med full kraft kan fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget.”

Leteng kommer att ingå i Lagercrantz division Communications. Transaktionens genomförande är villkorad av vissa förbehåll, bland annat konkurrensmyndigheters godkännande. Förvärvet förväntas ge ett mindre, positivt tillskott till koncernens vinst per aktie under räkenskapsåret som sträcker sig till och med mars 2011.

Hittills under 2010/11 har Lagercrantz förvärvat verksamheter med en årsomsättning om cirka 200 MSEK.

Stockholm den 1 juli 2010

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka