SeaNet: Tar in nytt kapital via teckningsoptionsprogram
2010-06-18

"Seanet tar in 5 MSEK i nytt kapital via det pågående teckningsoptionsprogrammet av serie 4 (TO4)

Seanet Maritime Communications AB (publ), noterat på First North, har tillförts 4 983 655 SEK i nytt kapital genom att 86 060 918 teckningsoptioner konverterats till aktier i bolaget. Genom konverteringen har det totala antalet utestående aktier i Seanet ökat med 83 060 918 aktier till sammanlagt 982 252 716 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK. Bolagets aktiekapital har ökat med 3 379 172 SEK till sammanlagt 39 961 045 SEK.

Seanet befinner sig i ett expansivt skede med stark tillväxt avseende antalet fartyg som erbjuder Seanets GSM-tjänster till passagerare och besättningar. Under våren tecknade Seanet viktiga avtal med Marlink och Satpoint avseende leverans av Seanets tjänster till deras fartyg. Till högsäsongen 2010 har Seanet ca fyrtio (40) fartyg i drift, att jämföra med tjugo (20) vid samma tid förra året.

Seanets teckningsoptionsprogram av serie 4 (TO4), med teckning fram till och med den 20 september 2010, ger innehavare av optionen möjlighet att teckna en aktie i Seanet för 0,06 SEK. Totalt kan detta program inbringa 28,4 MSEK till bolaget."
 
« Tillbaka