Novotek: Lovande rapport
2010-05-06

NOVOTEK: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2010

* Rörelseintäkterna uppgick till 53,0 (72,4) MSEK
* Orderingången uppgick till 55,4 (77,2) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (2,7) MSEK
* Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,4 (2,8)
* Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (1,9) MSEK
* Resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,2) kronor

Marknadsläge

Marknadsläget har förbättrats jämfört med slutet av 2009. Kvartalet inleddes svagt, men under mars månad kunde en tydlig uppgång i orderingången skönjas.

Viktiga händelser under första kvartalet

Under kvartalet har Novotek fått en första order från Uponor på ett gemensamt produktions- förbättringssystem i alla deras Nordenfabriker. Novoteks lösning är baserad på den prisbelönta mjukvarusviten Proficy från General Electric. Systemet skall ge Uponor möjligheter att följa upp och få en överblick över alla sina nyckeltal inom produktionen.

Utsikter

Marknadsläget för 2010 är fortsatt mycket svårbedömt, men det finns positiva tecken på marknaden. Fokus ligger därför fortsatt under 2010 på att arbeta med att marknadsföra Novoteks unika lösningar, fördjupa kundrelationer och stärka den interna organisationen för att kunna möta efterfrågan när konjunkturen på allvar skjuter fart."
 
« Tillbaka