SeaNet: Lovande rapport
2010-05-07

Delårsrapport januari - mars 2010

Verksamheten i sammandrag

* Intäkterna för årets första kvartal ökade till 1,8 MSEK (0,5 MSEK)
* Periodens resultat för kvartalet uppgick till -6,6 MSEK (-6,9 MSEK) före
avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) och -8,8 MSEK (-8,6 MSEK) före skatt
* Seanets teckningsoptionsprogram av serie 3 tecknades i februari till 62
procent och gav bolaget ett kapitaltillskott om 9,3 MSEK
* Seanet tecknade i mars ett 5-årigt avtal med SatPoint AB. Avtalet innebär
att SatPoints GSM-trafik från tio (10) färjor och kryssningsfartyg i SatPoints kontrakterade fartygsflotta, termineras i Seanets system
* Seanet erhöll i februari och mars ordrar från rederierna Agoudimos Lines och Viking Line samt utökade avtalen med Moby Lines och Ventouris Ferries. Totalt tecknades avtal om elva (11) nya fartyg
* Viesturs Vucins tillträdde som ny VD för Seanet den 1 mars. Seanets förre
VD, Klas Lundgren, blev vice VD med ansvar för försäljning och marknadsföring

Väsentliga händelser efter periodens slut

* Seanet tecknade i april ett samarbetsavtal med satellitoperatören Marlink om
leverans av GSM-tjänster till Marlinks maritima kunder
* Seanet tecknade i april avtal med det italienska rederiet SNAV Collegamenti Marittimi om leverans av mobiltelefoni-tjänster ombord på sju (7) av rederiets fartyg
* Seanets positiva intäktstrend fortsatte i april. Intäkterna för månaden blev 1, 3 MSEK, att jämföra med 0,4 MSEK för motsvarande period 2009.
* Under april driftsatte Seanet sex (6) nya fartyg, varav tre (3) från SatPoint: Ionian King, Ionian Sky, Viking XPRS samt Sassnitz, Mecklenburg
och Prins Joachim. Ytterligare tretton (13) fartyg kommer att installeras
och driftsättas under kommande period, vilket innebär att Seanet kommer att ha totalt 45 fartyg i drift till högsäsongen 2010. Att jämföras med tjugo (20) fartyg i drift under 2009 års högsäsong.
* Under perioden 1 april till den 20 september 2010 erbjuds innehavare av
teckningsoption 4 (TO4) att teckna aktier till kursen 0,06 kr/aktie."
 
« Tillbaka