Novotek: VD och huvudägare bildar bolag för sina A-aktier
2010-05-19

"NOVOTEK: NOVOTEKS HUVUDÄGARE OCH VD SLÅR SAMMAN SINA INNEHAV AV A-AKTIER

Idag har huvudägaren i Novotek AB, Göran Andersson, tillsammans med bolagets VD Tobias Antius genomfört en transaktion som syftar till att sammanföra deras respektive innehav av A-aktier i ett gemensamt bolag, Noveko Syd AB. Anledningen till detta är att huvudägarna skall kunna, på ett optimalt sätt, fortsätta utveckla Novotek under de kommande åren, genom en gemensam hållning vid utövandet av rösträtten för aktierna. Denna transaktion påverkar inte de berörda personernas engagemang i bolaget."
 
« Tillbaka