Capilon: Effektiviserar den marina verksamheten
2010-05-25

"Capilon AB (publ): Österby Gjuteri och Alcopropeller skapar synergier

Österby Gjuteri och Alcopropeller skapar intäkts- och kostnadssynergier genom att samordna försäljnings-, produktions- och ledningsresurser. Detta genomförs för att Österby Gjuteri och Alcopropeller har många gemensamma kunder i den
marina branschen. Österby Gjuteri är också en intern leverantör av rostfria
propellerblad till Alcopropeller. I samband med denna satsning på att skapa synergier har Magnus Eldh utsetts till ny tf VD för Österby Gjuteri. Magnus Eldh är idag VD i Alcopropeller och kommer fortsättningsvis att vara VD för båda affärsområdena.

Magnus Eldh har varit VD i Alcopropeller sedan 2007 och har bidragit till en positiv resultatutveckling i affärsområdet.
- Magnus har gjort ett utmärkt arbete som VD i Alcopropeller och vi hoppas att han som tf VD för Österby Gjuteri även blir en permanent lösning. Österby Gjuteri och Alcopropeller har många gemensamma kompetensområden och kunder,
vilket ger goda förutsättningar för att skapa synergier, säger Österby Marines VD, Hans Andersson.

Österby Marine i Österbybruk har en verksamhet som bedrivs i tre affärsområden:
MJP Waterjets, Österby Gjuteri och Alcopropeller. Österby Gjuteri i Österbybruk tillverkar och marknadsför rostfritt, färdigbearbetat, kvalificerat stålgjutgods i korta serier till kunder inom marina-, cellulosa, stål- och energisektorn i Europa. Alcopropeller i Örebro tillverkar och marknadsför komplicerade krökta ytor, framför allt propellerblad i brons och rostfritt stål till systemleverantörer av propellerutrustning i Europa. Österby Marine-koncernen har totalt 111 anställda."


 
« Tillbaka