Consilium: Försäljningssiffror
2010-05-19

"Consilium under januari - april 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 17% jämfört med föregående år och uppgick till 254,8 MSEK (307,4).
Orderingången ökade med 6
procent till 343,3 MSEK (323,9).

Orderstocken uppgick till 770 MSEK och är 13% större än vid årets
början."
 
« Tillbaka