Consilium: Rapport
2010-05-24

"Consilium: Delårsrapport januari - mars 2010 för Consilium AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2010 för Consilium AB (publ)

* Orderingången uppgick till 242,2 MSEK (255,0)
* Nettoomsättningen uppgick till 193,0 MSEK (231,3)
* EBITDA uppgick till 14,6 MSEK (25,5)
* EBIT uppgick till 6,6 MSEK (16,7)
* EBT uppgick till 2,0 MSEK (13,1)
* Resultat per aktie exkl minoritetsintresse uppgick till 0,15 SEK (0,06)"


 
« Tillbaka