Duroc: Effektiviserar laserverksamheten
2010-06-09

"Duroc samlar laserverksamheten i Luleå och ökar kapaciteten

Nu verkställs planerna för flytten av Duroc Engineerings laserverksamhet till Durocs anläggningar i Luleå. Den fysiska flytten kommer att ske i två etapper med start hösten 2010. Tillsammans med de investeringar som genomförs på Duroc Special Steel innebär detta att Duroc får en rationell produktionsanläggning i Luleå som på ett effektivt sätt kan hantera större volymer.

-Duroc får en effektiv och kraftfull verksamhet där vi samlar säljkraft och kunnande kring materialteknik och metallurgi under ett och samma tak, säger Durocs koncernchef Erik Albinsson. -I Luleå har vi lokaler som är anpassade för effektiv hantering av tunga och stora komponenter, förklarar Dan Bergman, ansvarig för Durocs Luleåverksamheter. Här finns dessutom lång erfarenhet av tungt industriellt underhåll och rationella produktionsflöden. Inom Engineering-verksamheten kommer vi att kunna erbjuda flera olika påsvetsmetoder baserade på laser och plasma, skräddarsydda efter kundernas behov. Flytten av laseranläggningarna kommer att ske i två etapper, den ena under hösten 2010 och den andra efter årsskiftet. Samtliga medarbetare i Umeå erbjuds att flytta med. Flytten medför nedskrivningar av tillgångar om 0,2 Mkr. Kostnader för flytten i övrigt är ringa. Efter genomförd flytt kommer verksamheterna i Luleå att omsätta drygt 150 Mkr och ha ca 70 anställda."
 
« Tillbaka