Capilon: Dotterbolag tar fyra strategiska order!
2010-06-01

"MJP Waterjets tar fyra strategiska order för leverans av vattenjetaggregat på nya marknader

MJP Waterjets, den snabbast växande globala leverantören av vattenjetaggregat, tar fyra strategiska order för leverens av vattenjetaggregat till servicefartyg i Sydafrika, premium lyxyachter i Asien, patrullbåtar och obemannade militära fartyg. Det totala ordervärdet uppgår till Euro 3 miljoner med leverans under 2010 och 2011. De strategiska affärerna förväntas leda till större order framöver på dessa nya marknader.

– Den första ordern i Sydafrika är ett genombrott för MJP Waterjets i Afrika. Prestigeordern för vattenjetaggregat till premium lyxyachter i Asien har vi tagit tack vare vår starka marknadsposition inom kustbevakning och flottan. Samtliga strategiska order förväntas leda till större affärer framöver, säger MJP Waterjets VD, Hans Andersson.

MJP Waterjets har tagit sin första order i Sydafrika avseende en viss typ av servicefartyg. Affären är resultatet av att MJP Waterjets, i december 2009, startade ett samarbete med KND, Kobus Naval Design, baserat i Kapstaden. KND kommer att fortsätta stödja MJP Waterjets försäljning och service på den afrikanska kontinenten. MJP Waterjets har även tagit en första order att leverera vattenjetaggregat till premium lyxyachter till en ny kund i Asien. MJP Waterjets har också tagit en första order att leverera vattenjetaggregat till patrullbåtar i ett nytt land i Asien. MJP Waterjets har vidare tagit en första order att leverera vattenjetaggregat till obemannade militära fartyg. MJP Waterjets har tagit affären tack vare utvecklingsinsatser och hög grad av kundanpassning. MJP Waterjets har under hösten 2009 också utvecklat ett nytt och avancerat koncept för landstigningsbåtar, vilket är en applikation som i likhet med obemannade militära fartyg, befinner sig på en framväxande marknad.

MJP Waterjets utvecklar, marknadsför och levererar skräddarsydda, högeffektiva och slitstarka vattenjetaggregat. MJP Waterjets är teknikledande och den snabbast växande globala leverantören av vattenjetaggregat. MJP Waterjets erbjuder vattenjetaggregat med en verkningsgrad som ger möjlighet till högre hastighet och lägre bränsleförbrukning. MJP Waterjets levererar vattenjetaggregat till myndighetsbåtar som kustbevaknings-, patrull-, landstignings- och tullbåtar, samt servicefartyg, lyxyachter och snabbgående passagerarfärjor. Totalt har 21 länder valt vattenjetaggregat från MJP Waterjets för sina myndighetsbåtar.

MJP Waterjets är en del av den svenska industrigruppen Österby Marine, inkluderande Österby Gjuteri och Alcopropeller. Österby Marine ägs av det publika riskkapitalbolaget Capilon, inriktat på industriella investeringar. För mer information om MJP Waterjets besök gärna www.mjp.se"
 
« Tillbaka