SeaNet: Viktigt avtal!
2010-04-27

"Seanet inleder samarbete om leverans av GSM-tjänster till Marlink

Seanet har ingått ett 5-årigt samarbetsavtal med norska Marlink. Avtalet innebär att Marlink får möjlighet att leverera Seanets GSM-tjänster till sina maritima kunder. Marlink är en av världens största leverantörer av satellittjänster till sjöfarten och har över 10.000 satellitsystem levererade till kryssnings- och handelsfartyg, färjor samt offshore-marknaden.

Marlink är en global och världsledande leverantör av röst- och datalösningar inom satellitkommuni-kation. Marlink tillhandahåller kommunikationslösningar till sjöfarten och har marknadens mest tillförlitliga service och support. I hela sitt breda utbud av satellitkommunikationstjänster och lösningar, garanterar Marlink högsta kvalitet, pålitlighet och flexibilitet till sina kunder. Marlink har egna Teleports (Jordstationer) där satellittrafiken tas ned samt egna kontor över hela världen såsom i Aten, Bryssel, Dubai, Hamburg, Houston, London, Oslo, Washington DC, Singapore och Tokyo.

Seanet är en ledande maritim GSM-operatör som hanterar tekniska och kommersiella telekom- tjänster, dels för sin egen verksamhet men också för leverans av GSM-tjänster på fartyg där en annan leverantör saknar dessa gränssnitt. Marlink har valt Seanet som leverantör avseende dessa tjänster.

- Samarbetet med Marlink ger Seanet stora möjligheter att nå ut till marknader och marknads-segment som vi tidigare inte kunnat bearbeta. Genom Marlinks stora kundbas och globala säljkontor får vi möjlighet att på ett bättre sätt komma i kontakt med ett väsentligt större antal rederier. Att Marlink nyttjar Seanets GSM-tjänst är en ny viktigt intäktskälla och ger Seanet skalfördelar på gjorda investeringar samt lägre kapitalkostnader för Seanet, säger Klas Lundgren, vVD på Seanet.

- Seanet har marknadens modernaste GSM-system för sjöfarten. Deras tekniska och kommersiella kunnande kommer vara till stor fördel när vi skall komplettera vårt redan omfattande utbud av tjänster med mobiltelfoni till våra kunder runt om i världen, säger Sören Einshöj, vVD på Marlink."
 
« Tillbaka