Duroc: Lovande rapport!
2010-04-29

"Delårsrapport januari-mars 2010

Affärsområde teknik/produktion vände uppåt Under första kvartalet tecknade Duroc Rail ett betydande 5-årigt underhållsavtal med schweiziska AAE. Ordervärdet beräknas uppgå till 100 Mkr över en 5-årsperiod. Verksamheterna inom affärsområde teknik/produktion har haft god orderingång, fakturering och förbättrat resultat under första kvartalet. Inom affärsområde industrihandel har orderingången varit fortsatt låg. Dock har genomförda effektiviseringar skapat en god plattform för resultatförbättringar genom kommande volymökningar.

Periodens nettoomsättning uppgick till 105,5 Mkr (118,4).
Rörelseresultatet blev -2,9 Mkr (-4,1). Resultatet efter skatt blev -3,3 Mkr (-3,5).
Resultatet per aktie blev -0,45 kronor (-0,48).
Soliditeten var 60 % (63).

Händelser efter periodens utgång Duroc Rail har tecknat ett 5-årigt underhållsavtal med Malmbanan. Beslut om investeringar om 15 Mkr i produktionsutrustning i Duroc Special Steel."
 
« Tillbaka