Precomp Solutions: Vändning till vinst under årets första kvartal!
2010-04-19

"Delårsrapport för perioden januari – mars 2010 för Precomp Solutions AB

• Nettoomsättningen uppgick till 36,9 MSEK (25,8)
• Rörelseresultatet uppgick till +0,9 MSEK (-5,7)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till +0,3 MSEK (-6,4)
• Resultatet efter skatt uppgick till +0,4 MSEK (-6,3)
• Resultatet per aktie uppgick till +0,00 SEK


Allmänt om Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från utvecklingsfas med engineering-tjänster till serietillverkning och montering av komplexa precisionskomponenter.


Väsentliga händelser under första kvartalet 2010

Från och med årsskiftet 2009/2010 har bolaget bedrivits utifrån våra nya förutsättningar utan extraordinära poster. Marknaden återhämtar sig allt mer, och bolaget uppnår på befintligt kundunderlag och omsättning acceptabla marginaler och kan därmed skapa förtroende för alla som är berörda.

Omsättningen ökade med 43 % jämfört med första kvartalet 2009 och rörelseresultatet gick ifrån -5,7 MSEK till +0,9 MSEK. Utfallet under första kvartalet följer väldigt väl budgeten för 2010, försäljningen i mars var dock glädjande nog 10 % högre än budgeterat.


Framtida utveckling

Trots den stora omsättningsökningen har ännu inte de riktigt stora nya projekten släppts av våra kunder. Konkurrensen om dessa projekt är knivskarp, men bolaget har i majoriteten av offererade projekt kvalificerat sig till slutomgång.

Inneliggande orderstock den 15 april 2010 var 81 MSEK, vilket är
12 % högre än vid årsskiftet och från ett flertal kunder signaleras markanta volymökningar inför hösten 2010."
 
« Tillbaka